دانلود Where Angels Cry - بازی جایی که فرشتگان می گرینداین را از سایت p30download گرفتم

Where Angels Cry یک بازی ماجرایی و به سبک اشاره و کلیکی است. داستان بازی از این قرار است که اتفاقات عجیبی در یک صومعه باستانی واقع در رشته کوه های آلپ رخ داده است. راهبان یکی پس از دیگری ناپدید می شوند و هنوز هیچ دلیل و مدرکی برای این واقعه کشف نشده است. برخی اشخاص مرموزی را در حالی که شبانگاه وارد مکان های تاریکی در معبد می شده اند، مشاهده کرده اند. پس از این وقایع محافظان معبد وظیفه دیده بانی را بر عهده گرفته اند. حتی گزارش شده است که یک مجسمه که در مرکز صومعه واقع شده است، خون می گرید! شما باید با استفاده از مهارت ها و هویت ناشناس خود و با کشف سرنخ ها و حل جورچین ها، راز تاریک این مکان را فاش کنید و حقیقت هولناکی را که در پس نشانه ها پنهان شده است، دریابید.